June 16, 2016

Achilleshiel van onze beschaving

Door: Tilburg Cobbenhagen Center | Categorie: Religious Journalism

- door Frank Bosman

Omar Mateen, een gefrustreerde en boze Amerikaan vermoordde enkele dagen geleden vijftig mannen, zeer waarschijnlijk enkel en alleen omdat ze homoseksueel waren. Volgens Mateens vader en ex-vrouw was Omar op alles en iedereen boos: andersgelovigen, negers, vrouwen en vooral homo’s. Volgens de verhalen zou Omar geknakt zijn toen hij in Florida twee mannen openlijk op straat met elkaar zag zoenen.

De wereldwijde afschuw is een feit. De dolle actie van Mateen betekent, aldus commentatoren en opiniemakers, niet alleen de dood van vijftig bijna willekeurige mensen, maar tevens een aanval op onze vrijheid. De Portland Press Herald verwoordt het fraai:

Attacking these men and women in a place where they could feel free and be open about who they were was an attack on freedom and openness. It was an attack on American values.

Mateen viel, aldus deze krant, iedereen aan. Iedereen die open en eerlijk voor zijn geaardheid wil uitkomen. En iedereen die zijn of haar homoseksuele medemens hierin steunt. Het is, aldus de krant, een aanslag op de ‘Amerikaanse waarden’.

Nu denk ik zo maar dat niet elke Amerikaan fan is van openlijke homoseksualiteit. Ik herinner met nog goed dat de federale overheid van president Barack Obama in de clinch lag met diverse Amerikaanse staten over het wel of niet mogen huwen van mensen van gelijk geslacht. Dus of het hier om een ‘Amerikaanse waarde’ gaat weet ik niet, maar ik weet wel dat deze aanslag harder aankomt dan menig andere terreurdaad in binnen- of buitenland.

Homoseksualiteit is namelijk niet louter iets dat moet worden geaccepteerd, maar ook gerespecteerd en zelfs omarmd. De acceptatie en omarming van homoseksualiteit is een lakmoesproef geworden in onze Westerse beschaving. Wie ook maar het geringste voorbehoud maakt als het om de volstrekte gelijkschakeling van hetero- en homoseksualiteit gaat, wordt in feite gediskwalificeerd als serieus te nemen partner in het maatschappelijk debat.

Ik doe geen uitspraak of deze lakmoesproef terecht als zondanig functioneert, dat is voer voor een andere column. Ik meen echter wel vast te mogen stellen dat deze lakmoesproef tegelijk onze achilleshiel zal blijken te zijn. Wie expliciet homoseksuelen aanvalt, doet hiermee inderdaad een aanval op alles waarmee wij ons in het Westen identificeren. De vrijheid om zelf te bepalen wie je bent. De vrijheid om zelf te bepalen op wie je valt. De vrijheid om zelf te bepalen met wie je seks hebt. De vrijheid om zelf te bepalen met wie je gaat trouwen.

Mateen valt die vrijheden aan. Het protest tegen deze gruweldaad is meer dan terecht, maar laat tegelijkertijd zien waar ‘het Westen’ te raken is. Ik ben bang dat ‘Orlando’ slechts de voorbode is van meer geweld tegen homoseksuelen. De terroristen hebben onze achilleshiel gevonden, en zullen er geen enkel probleem mee hebben daar tot bloedens toe op te hakken.

Comments are closed.

Tilburg Cobbenhagen Center

Het Tilburg Cobbenhagen Center stimuleert het gesprek over onderwerpen waarin de identiteit en missie van Tilburg University – 'Understanding Society' – tot uitdrukking komen en onderzoekt de betekenis daarvan in de hedendaagse academische context en samenleving.

Hiertoe brengen we in 'Communities of Practice' praktijkbeoefenaars, bestuurders en wetenschappers samen, zoeken we aansluiting bij waardendebatten die in de samenleving spelen en formuleren we onderzoeksvragen die van maatschappelijke meerwaarde zijn.

Op dit weblog lees je vanaf 26 september 2016 - de dag dat onze geheel vernieuwde website wordt gelanceerd - wat medewerkers van het Tilburg Cobbenhagen Center en onze interne en externe samenwerkingspartners zoal bezig houdt!

www.tilburguniversity.edu/
cobbenhagencenter

Communities of Practice