May 17, 2016

Een 5voor5-moment

Door: Tilburg Cobbenhagen Center | Categorie: Re-Member

- door Arnold van der Werff

Wanneer denken mensen in Tilburg of in Nederland nu eigenlijk na over vrijheid, want het is toch een recht van iedereen? Twee weken geleden stond het thema vrijheid centraal bij het jaarlijkse bevrijdingsfestival. Het thema van deze en de komende vier edities is ‘Geef vrijheid door’, wat mooi aansluit bij het gedenkproject van het Tilburg Cobbenhagen Center. Behalve dat deze festivals een moment zijn om vrijheid te vieren met artiesten als ambassadeur van de vrijheid, was er dit jaar een bijzonder 5voor5-moment.

Op dit tijdstip – 16:55 uur – werd op bevrijdingsfestivals landelijk vijf minuten stilgestaan bij onze vrijheid en bij de onvrijheid van anderen op de wereld. De organisatie van de bevrijdingsfestivals hadden namelijk bedacht om op elk festival vluchtelingen te laten spreken. Deze vluchtelingen kwamen door oorlog of strijd in eigen land met gevaar voor eigen leven naar Nederland, in de hoop hier een beter leven te leiden. Eén van de vluchtelingen die in Nederland op het podium stond, was vluchteling Zakwan Alhalabi, die door het televisieprogramma Eén Vandaag gevolgd werd tot aan zijn 5voor5-moment op het bevrijdingsfestival van Zwolle.

Tijdens de reportage merk ik hoe zwaar hij het heeft om te praten over de situatie in zijn thuisland Syrië, mede omdat hij daar veel vrienden en familie heeft verloren en het feit dat zijn gezin, zijn familie nog in Syrië zit. Wat mij het meeste intrigeerde in dit verslag was het moment dat Zakwan Alhalabi op het enorme podium in Zwolle stond en in het Nederlands zei: ‘Ik geef vrijheid door.’ Hij gunt, ondanks zijn eigen situatie, iedereen vrijheid en hoewel wij dat allemaal doen, weet iemand als Zakwan écht wat het verschil tussen vrijheid en onderdrukking of oorlog is.

Alle 19 in de Tweede Wereldoorlog omgekomen studenten van Tilburg University hebben dit verschil zelf ook ervaren. Zij hebben meegemaakt hoe het is om in een vrij en later onderdrukt Nederland te leven, waarbij ze voor enorm lastige en moeilijke situaties hebben gestaan. Door onderzoek te doen naar hun levens en te achterhalen wat de rode draad in hun leven is geweest, ben ik zelf des te meer gaan nadenken over wat vrijheid nu eigenlijk voor mij betekent. Wat houdt dit ogenschijnlijk eenvoudige thema in voor mij?

Het verhaal van Zakwan Alhalabi maakt op een bijzondere manier duidelijk hoe het is om in vrijheid te zijn en dat dit iets anders is dan in vrijheid te leven, wetende dat jouw familie nog in het gebied zit dat jij bent ontvlucht. Hij is vrij, maar wordt eigenlijk gebonden door de onderdrukking van zijn familie. Vrijheid houdt voor mij dan ook in: ‘Leven in een omgeving waarbij je naasten en jij in dezelfde, vrije situatie leven waarin men kan doen en laten wat men wil en waarin het bouwen van een leven zonder onderdrukking mogelijk is.’

De waarde van vrijheid wordt namelijk pas echt duidelijk wanneer wij actief bezig zijn met dit thema. Dit geldt zowel voor de overleden Tilburgse studenten tijden de Tweede Wereldoorlog, als voor de huidige studenten op de campus, als voor de vluchtelingen die vanwege onderdrukking en oorlog genoodzaakt zijn om weg te gaan uit hun vertrouwde omgeving. Laat die bijzondere 5voor5-momenten, in aanloop naar bevrijdingsdag 2017, maar komen!

Meer weten? Voor de reportage met Zakwan Alhalabi in Eén Vandaag, zie: http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/66919/hoe_beleeft_een_vluchteling_bevrijdingsdag_

Comments are closed.

Tilburg Cobbenhagen Center

Het Tilburg Cobbenhagen Center stimuleert het gesprek over onderwerpen waarin de identiteit en missie van Tilburg University – 'Understanding Society' – tot uitdrukking komen en onderzoekt de betekenis daarvan in de hedendaagse academische context en samenleving.

Hiertoe brengen we in 'Communities of Practice' praktijkbeoefenaars, bestuurders en wetenschappers samen, zoeken we aansluiting bij waardendebatten die in de samenleving spelen en formuleren we onderzoeksvragen die van maatschappelijke meerwaarde zijn.

Op dit weblog lees je vanaf 26 september 2016 - de dag dat onze geheel vernieuwde website wordt gelanceerd - wat medewerkers van het Tilburg Cobbenhagen Center en onze interne en externe samenwerkingspartners zoal bezig houdt!

www.tilburguniversity.edu/
cobbenhagencenter

Communities of Practice